Loading...

All ישיבות in בני ברק

בוהוש – ישיבות כולל

טלפון: 03-6190178 פקס: 03-5785191 חדר צוות ישיבה קטנה: 03-6339968 חדר צוות ישיבה גדולה: 03-6339969 ראש הישיבה: הרב יהושע ברים 02-5378812 טלפון ציבורי ישיבה גדולה: 03-6181900

ראה עוד >>

אמרי אמת – ישיבות וכולל

טלפון: 03-6186790 פקס: 03-6183997 טלפון ציבורי פנימיה: 03-5704309 03-5787409 03-5795309 טלפון ציבורי בית מדרש ישיבה קטנה: 072-2230140 טלפון ציבורי בית מדרש ישיבה גדולה: 072-2230144

ראה עוד >>

אלכסנדר – ישיבות וכולל

טלפון: 03-6189538 טלפון צוות רוחני: 03-5799158 פקס: 03-6162226 ישיבה קטנה – בית ישראל – תפארת מנחם טלפון ציבורי: 03-5785700 ראש הישיבה: הרב שמעלקא האלפערט מנהל

ראה עוד >>

ישיבת אורחות תורה

ישיבה גדולה וכולל טלפון משרד: 073-2245504 פקס: 03-6197130 טלפון ציבורי: 074-7183500 פקס: 03-6781347 שלוחת רבנים: הרב אדלשטיין שלוחה 234 הרב גרבוז שלוחה 235 הרב דיסקין

ראה עוד >>

ישיבת אורחות יעקב

טלפון: 03-5782878 פקס: 03-5782879 ראש הישיבה: הרב דורמאשקין 03-5706734 טלפון ציבורי חדר אוכל: 03-5782993 טלפון ציבורי פנימיה א': 03-5782994 טלפון ציבורי פנימיה ב': 03-5782995

ראה עוד >>

ישיבת אור אליצור

טלפון: 03-6163821 פקס: 03-6163823 טלפון ציבורי: 03-5788409 ראש הישיבה: הרב מסעוד בן שמעון 03-5704547 קיים גם כולל אור עזרא – בית שלמה בתוך הישיבה.

ראה עוד >>

ישיבת אור אברהם

טלפון: 03-6162747 פקס: 03-6162746 טלפון ציבורי: 03-5780309 טלפון צוות הישיבה: 03-5783470 ראש הישיבה הרב לוי פנחסי מנהל רוחני: הרב יוסף מוצרי

ראה עוד >>

ישיבת אוצרות התורה

ישיבה גדולה וכולל ממוסדות אור גאון. פינת שלמה המלך ב"ב טלפונים: 053-3171844 03-6772374 פקס: 03-5743990 03-6778289 טלפונים לתלמידים: 053-3171846 053-3171845 053-3171844 נשיא הישיבה: הרב צבי

ראה עוד >>
Translate »