Loading...

All גני ילדים

תלמוד תורה רזילי

טלפון: 03-6774949 03-6782459 03-6742670 פקס: 03-5747896 מנהל: הרב יוסף לבציון סניף גנים: בעל התניא 32 ב"ב 03-6168893 סניף גנים: בעל התניא 30 ב"ב 03-6184194 סניף

ראה עוד >>
Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.