Loading...

All ת"ת וחיידרים in בני ברק

תלמוד תורה תורת אמת

סניף דבורה הנביאה- טלפון: 03-5700237 פקס: 03-5782018 סניף חזון איש 74- טלפון: 03-5746346 פקס: 03-5746350 טלפונים נוספים: הרב דוד ברויער 03-5709030 הרב אליהו פרידלנדר 03-6769117

ראה עוד >>

תלמוד תורה רזילי

טלפון: 03-6774949 03-6782459 03-6742670 פקס: 03-5747896 מנהל: הרב יוסף לבציון סניף גנים: בעל התניא 32 ב"ב 03-6168893 סניף גנים: בעל התניא 30 ב"ב 03-6184194 סניף

ראה עוד >>
Translate »