Loading...

All ת"ת וחיידרים

תלמוד תורה תורת אמת

סניף דבורה הנביאה- טלפון: 03-5700237 פקס: 03-5782018 סניף חזון איש 74- טלפון: 03-5746346 פקס: 03-5746350 טלפונים נוספים: הרב דוד ברויער 03-5709030 הרב אליהו פרידלנדר 03-6769117

ראה עוד >>

תלמוד תורה רזילי

טלפון: 03-6774949 03-6782459 03-6742670 פקס: 03-5747896 מנהל: הרב יוסף לבציון סניף גנים: בעל התניא 32 ב"ב 03-6168893 סניף גנים: בעל התניא 30 ב"ב 03-6184194 סניף

ראה עוד >>
Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.