Loading...

All בתי דין in בני ברק

משפט וצדק -בי"ד

בראשות הרב מאיר מזוז טלפון לבירורים בימים א-ה בשעות 14:00-15:00 טלפון- 050-8754444 פתיחת תיק וקביעת דיונים ראשון וחמישי 13:00-14:00 ו-19:30-20:30 בימים שני ורביעי 16:00-19:00

ראה עוד >>

בית דין חניכי הישיבות

בראשות הרב מרדכי גרוס טלפון: 03-6169080 פקס: 03-6164828 זמני מזכירות: שני ורביעי 10:30-12:30 ראשון ורביעי 18:00-19:30 לדיני ממונות יש לפנות לבית הדין בלבד.

ראה עוד >>

בית דין זכרון מאיר

בנשיאות האדמו"ר רבי יוסף בנימין ואזנר טלפון: 03-6186170 פקס: 1533-6186170 מייל: bdbb6186170@gmail.com טלפון מזכירות (לא לשאלות): 053-3164865 לשאלות בהלכה: 03-5704432 קבל קהלת בימים א-ה 17:30-19:30

ראה עוד >>

בי"ד הרב לנדא

בראשות הרב ח. י. א. לנדא טלפון: 03-6193582 פקס: 03-5798967 בימים: א-ה 18:00-20:00 הדיונים בימי ג' בערב. לפתיחת תיק יש להגיע למזכירות באופן אישי.

ראה עוד >>

בית דין שערי הוראה

בראשות הרב שמואל אליעזר שטרן בית הדין נמצא בפינת רח' הרב קוק ב"ב. טלפון: 03-6161616 פקס: 03-6186395 לפתיחת תיק חדש בטלפון הנ"ל שלוחות 2 ו-3

ראה עוד >>
Translate »