Loading...

All כוללים

ישיבת אור אליצור

טלפון: 03-6163821 פקס: 03-6163823 טלפון ציבורי: 03-5788409 ראש הישיבה: הרב מסעוד בן שמעון 03-5704547 קיים גם כולל אור עזרא – בית שלמה בתוך הישיבה.

ראה עוד >>

ישיבת אוצרות התורה

ישיבה גדולה וכולל ממוסדות אור גאון. פינת שלמה המלך ב"ב טלפונים: 053-3171844 03-6772374 פקס: 03-5743990 03-6778289 טלפונים לתלמידים: 053-3171846 053-3171845 053-3171844 נשיא הישיבה: הרב צבי

ראה עוד >>
Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.