Loading...

All סמינרים

סמינר גור – בית יעקב

כיתות תיכון ברח' חזון איש 50 בני ברק טלפון: 03-6190140 פקס: 03-5573928 כיתות השתלמות ברח' הרצוג 28 טלפון: 03-6150400 פקס: 03-6150411 מנהלת: הגב' פסיה אידלס

ראה עוד >>
Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.