Loading...

All ת"ת וחיידרים

חיידר פני מנחם – גור

פינת בן זכאי ב"ב טלפון: 03-5703321 פקס: 03-5797317 הרב דוד אדלר: 03-5707780 מנהל רוחני: הרב אברהם מרדכי שוירץ 03-5703321 מנהל רוחני: הרב מנחם נוסבוים 054-8470872

ראה עוד >>
Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.